STK Oslany

Na počkanie a odborne

STK, EK, KO

Technická kontrola

Emisná kontrola

Kontrola originality

Technická kontrola

 • TK pravidelná
 • TK zvláštna
 • TK administratívna
 • TK opakovaná

Aké dokumenty potrebujete na vykonanie TK?

 • Originál osvedčenie o evidencii (Technický preukaz) časť I alebo časť II
 • Protokol o montáži plynového zariadenia (LPG, CNG), ktoré nie je montované priamo od výrobcu
 • Pri opakovanej TK aj protokol z predchádzajúcej TK

Emisná kontrola

Druhy EK:

 • EK pravidelná
 • EK zvláštna
 • EK opakovaná
Druh paliva diesel, emisný systém:

 • BKAT,NKAT,NKAT-OBD
Druh paliva benzín, emisný systém:

 • R KAT, RKAT – OBD, N KAT, NKAT – OBD, B KAT,

Aké dokumenty potrebujete na emisnú kontrolu?

 • Originál osvedčenie o evidencii (Technický preukaz) časť I alebo časť II
 • Protokol o montáži plynového zariadenia (LPG, CNG), ktoré nie je montované priamo od výrobcu
 • Pri opakovanej EK aj protokol z predchádzajúcej EK

Kontrola originality

 • Pri jednotlivom dovoze vozidla zo zahraničia
 • Pri odhlásení vozidla na export
 • Pri výmene podvozku alebo karosérie, na ktorej bolo číslo VIN
 • Pri zmene farby
 • Pri nedodržaní lehoty pri prihlasovaní vozidla
 • Pri opätovnom schválení vozidla

Objednávky na 046/3810840, alebo originalita.oslany@gmail.com

Aké dokumenty potrebujete na vykonanie KO?

Vozidlo je prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:
 • Originál osvedčenie o evidencii (Technický preukaz) časť I alebo časť II
Auto nie je prihlásené do evidencie, ale podlieha prihláseniu do evidencie v Slovenskej republike:
 • Doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, atď.)
 • Osvedčenie o evidencii z krajiny, v ktorom bolo evidované
 • Doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v krajine, v ktorom bolo vozidlo evidované, (ak nie je uvedené v osvedčení o evidencii)
Vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie v Slovenskej republike:
 • Technické osvedčenie vozidla
 • Doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, atď.)

STK Oslany
Mierová 613/60B
972 47 Oslany

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok
7:00 – 15:30
príjem vozidiel do 15:00*

*príjem môže byť ukončený skôr z dôvodu naplnenia dennej kapacity

Cenník

Tu sme, keď nás budete hľadať…