Cenník služieb

Technická kontrola

Technická kontrola pravidelná, zvláštna v plnom rozsahu

Motocykel
Kategória: L1, L3
30 € s DPH
Trojkolky, štvorkolky
Kategória: L2, L4, L5, L6, L7
40 € s DPH
Osobné, nákladné
Kategória: M1, N1
45 € s DPH
Prípojné ľahké
Kategória: O2, R2
30 € s DPH
Autobusy, nákladné
Kategória: M2, M3, N2, N3
60 € s DPH
Traktory, prac. stroje
Kategória: T, Ps
50 € s DPH
Prípojné
Kategória: O3, O4
50 € s DPH
Prípojné za traktor
Kategória: R3, R4
40 € s DPH

Technická kontrola opakovaná, zvláštna v čiastočnom rozsahu*

Chyby B/C v skupine 3 (výhľad), 4 (osvetlenie), 7 (ostatné vybavenie)
Kategória: M1, N1, L
15 € s DPH
Chyby B/C v skupine 3 (výhľad), 4 (osvetlenie), 7 (ostatné vybavenie)
Kategória: M2, M3, N2, N3, O, R, T, Ps
15 € s DPH
Chyby B/C aj v iných skupinách (1,2,5,6,8,9)
Kategória: M1, N1, L
20 € s DPH
Brzdy
Kategória: M2, M3, N2, N3, O, R, T, Ps
30 € s DPH

*TK opakovaná po našej STK do 60 dní
2. a ďalšia opakovaná alebo TK opakovaná po inej STK, v plnej cene TK pravidelnej

Ostatné

Technická kontrola administratívna - Po predložení protokolov z našej STK
10 € s DPH
Technická kontrola administratívna - Po inej STK
15 € s DPH
Technická kontrola historické vozidlá
120 € s DPH
Technická kontrola vozidlá s obmedzenou prevádzkou ("farmárske značky")
100 € s DPH

Emisná kontrola

Emisná kontrola pravidelná

Osobné, nákladné B/D
Kategória: M1, N1
30 € s DPH
Autobusy, nákladné, traktory
Kategória: M2, M3, N2, N3, T
35 € s DPH
Vozidlá B/D + LPG, LNG, CNG, Hybrid
45 € s DPH

Emisná kontrola opakovaná*

Dočasne spôsobilé vozidlo
Kategória: M1, N1
15 € s DPH
Dočasne spôsobilé vozidlo
Kategória: M2, M3, N2, N3, T
20 € s DPH
Nespôsobilé vozidlo
Kategória: M1, N1
25 € s DPH
Nespôsobilé vozidlo
Kategória: M2, M3, N2, N3, T
30 € s DPH

*EK opakovaná po našej STK
2. a ďalšia opakovaná alebo EK opakovaná po inej STK, v plnej cene EK pravidelnej

Ostatné

Emisná kontrola administratívna - Po predložení protokolov z našej STK
10 € s DPH
Emisná kontrola administratívna - Po inej STK
15 € s DPH

Kontrola originality

Kontrola originality základná, administratívna, skrátená

L1e - L7e
80 € s DPH
M1, N1
100 € s DPH
M2, M3, N2, N3, T, Ps, Ls, V
120 € s DPH
O, R, S
110 € s DPH

Kontrola originality opakovaná

L1e - L7e
40 € s DPH
M1, N1
50 € s DPH
M2, M3, N2, N3, T, Ps, Ls, V
60 € s DPH
O, R, S
55 € s DPH

Ostatné

ODO PASS EU - na vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel SR
30 € s DPH
Výpis o poškodení vozidla
30 € s DPH
Kontrola originality základná + emisná kontrola pravidelná + technická kontrola pravidelná - vozidlo kategórie: M1,N1
165 € s DPH

Hodina objednania na KO znamená čas pristavenia vozidla na kontrolu, ukončená bude podľa časovej náročnosti danej kontroly vozidla. Kontakt: 046/381 08 40; originalita.oslany@gmail.com

Doplatky

Vozidlá s pravostranným riadením - kontrola originality
300 € s DPH
Vozidlá s pravostranným riadením - technická kontrola
200 € s DPH
Vozidlá s pravostranným riadením - emisná kontrola
200 € s DPH
Opis protokolu
5 € s DPH
Doplnkový tovar
podľa aktuálnej ponuky

METROPOLITEJ s.r.o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Cenník platný od 1.12.2022
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien dohodou so zákazníkom.
Právo na chybu vyhradené.