Cenník služieb

Technická kontrola

Technická kontrola pravidelná, zvláštna v plnom rozsahu

Motocykel
Kategória: L
20 € s DPH
Osobné, nákladné
Kategória: M1, N1
35 € s DPH
Prípojné ľahké
Kategória: O2, R2
25 € s DPH
Autobusy, nákladné
Kategória: M2, M3, N2, N3
50 € s DPH
Traktory, prac. stroje
Kategória: T, Ps
35 € s DPH
Prípojné
Kategória: O3, O4
35 € s DPH
Prípojné
Kategória: R3, R4
35 € s DPH

Technická kontrola opakovaná, zvláštna v čiastočnom rozsahu*

Opakovaná, okrem bŕzd (sk.1)
Kategória: M1, N1, L
10 € s DPH
Brzdy
Kategória: M1, N1, L
15 € s DPH
Opakovaná, okrem bŕzd (sk.1)
Kategória: M2, M3, N2, N3, O1- O4, R1 - R4, T, Ps
15 € s DPH
Brzdy
Kategória: M2, M3, N2, N3, O1- O4, R1 - R4, T, Ps
20 € s DPH

*TK opakovaná po našej STK do 60 dní
2. a ďalšia opakovaná alebo TK opakovaná po inej STK, v plnej cene TK pravidelnej

Ostatné

Technická kontrola administratívna
10 € s DPH
Technická kontrola historické vozidlá
65 € s DPH
Technická kontrola vozidlá s obmedzenou prevádzkou ("farmárske značky")
80 € s DPH

Emisná kontrola

Emisná kontrola pravidelná

Osobné, nákladné
Kategória: M1, N1
30 € s DPH
Autobusy, nákladné, traktory
Kategória: M2, M3, N2, N3, T
35 € s DPH
Doplatok LPG, LNG, CNG, Hybrid
10 € s DPH

Emisná kontrola opakovaná*

Dočasne spôsobilé vozidlo
Kategória: M1, N1
15 € s DPH
Nespôsobilé vozidlo
Kategória: M1, N1
25 € s DPH
Dočasne spôsobilé vozidlo
Kategória: M2, M3, N2, N3, T
20 € s DPH
Nespôsobilé vozidlo
Kategória: M2, M3, N2, N3, T
30 € s DPH

*EK opakovaná po našej STK
2. a ďalšia opakovaná alebo EK opakovaná po inej STK, v plnej cene EK pravidelnej

Ostatné

Emisná kontrola administratívna
10 € s DPH

Kontrola originality

Kontrola originality základná, administratívna, skrátená

L1e - L7e
80 € s DPH
M1, N1
100 € s DPH
M2, M3, N2, N3, T, Ps, Ls, V
120 € s DPH
O, R, S
110 € s DPH

Kontrola originality opakovaná

L1e - L7e
40 € s DPH
M1, N1
50 € s DPH
M2, M3, N2, N3, T, Ps, Ls, V
60 € s DPH
O, R, S
55 € s DPH

Ostatné

ODO PASS EU - na vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel SR
15 € s DPH
Výpis o poškodení vozidla
10 € s DPH

Doplatky

Opis protokolu
5 € s DPH
Doplnkový tovar
podľa aktuálnej ponuky

METROPOLITEJ s.r.o. Rastislavova 12, 949 01 Nitra
Cenník platný od 15.09.2021
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien dohodou so zákazníkom.